Skulptoriai atkurtos valstybės šimtmečiui

Dabartis vėl kelia iššūkius valstybingumui. Emigracija, verčianti mus nomadais, karo grėsmės nuojautos, Lietuvos valstybės likimas globalaus pasaulio kontekste, laisvo žmogaus-piliečio tapatybių krizė gyvenant jau beveik gerovės valstybėje (lyginant su karų nualintomis šalimis) palietė skulptorius ir visą skulptūros lauką. Sujudimas, kuris jaučiamas kultūros „frontuose” jubiliejaus dėka, įvairios paminklų iniciatyvos, istorinės atminties įprasminimo poreikis, provokuojantis diskusijas apie…