RŪTA SPELSKYTĖ „Sodas Miškas“ 2016 03 24 – 04 12

Būna vakarų, kai miškas ateina iki pat sodo tvoros. Tamsoje jis šnopuoja pro horizontalių lentų tarpus. Stovi priešais, kai atidarau vartelius. Kaimynai sako, kad jis nieko nebijo. Viena šviečia prožektorium, kitas pypia ir spigina automobilio lempomis. Miškas nė krust. Kai nebuvo tvoros, jis suvalgydavo kieme obuolius. Būna dienų, kai miškas ateina kaip ežero drėgmė. O…