Panevėžio dailės dienos

2017-ųjų Panevėžietiškas Salonas Panevėžio dailėsdienos buvo pradėtos rengti 1999 m., bet pažvelgus keletą amžių atgal, matyti, kad tokio pobūdžio parodų ištakos glūdi XVII a. Prancūzijoje, o tikrieji Salonai Karališkosios akademijos imti rengti 1725 m. Neveltui pradedu iš taip toli – šiandieninės Panevėžio (ir ne tik) suneštinės parodos, žvelgiant formos prasme, ne taip smarkiai tepasikeitė nuo…