Paroda sudaryta iš nedidelio formato darbų, sukurtų 2015 m. plenere Dzūkijoje, ir keturių paveikslų, nutapytų 2016 m. studijoje Kaune.

Tapant gamtoje, stebint  fundamentalias stichijas: orą, ugnį, žemę, vandenį , iš kurių sudarytas matomas pasaulis, o vėliau,  apmąstant dirbtuvėje šias  abstrakcijas, tapybos pratybų metu prieita išvada, kad tai gali transformuotis ir turėti tęsinius socialinėje plotmėje, žmonių veikloje .

Ar tai būtų taikūs moksliniai tyrinėjimai, ar juokingi  ezoteriniai  eksperimentai, žemės pasidalijimai tarp tautų, žmones skirstant  į „svetimus” ir „savus”,  ar priklausomybės  nuo informacijos srautų, visos šios transformacijos su išliekančiais žmonių veiklos artefaktais gamtos akivaizdoje atrodo trapios ir laikinos.

 

Tapytoja  Aušra Vaitkūnienė

2016