Dainiaus Trumpio instaliacijų paroda „Tapatumai“

Šį penktadienį, lapkričio 4 d., 17 val. LDS Panevėžio skyriaus galerijoje „Galerija XX“ (Laisvės a. 7) atidaroma Dainiaus Trumpio instaliacijų paroda „Tapatumai“.

Dainius Trumpis – gerai žinomas menininkas iš Šiaulių, nuolat eksperimentuojantis su naujomis raiškos formomis. Pripažintas ir įvertintas meno kritikų tapytojas, šioje ekspozicijoje atsiskleidžia kaip konceptualus kūrėjas. Nieko neteigdamas, bet užduodamas daug klausimų, autorius kviečia leistis į diskursą apie žmogaus ir gamtos santykį, panagrinėti galios ir teisumo kategorijas.

Autorius pristato šią parodą taip:

“Kokia didelė arogancija yra teigti, kas yra natūralu, o kas iškrypėliška.

Kvescionavimai: kuri sintezė bei priešprieša yra klaidinga? Kiek seniai mes pažįstame gamtos ir visatos dėsnius bei jų dinamiką, kad galėtumėm stoti į neišjudinamą poziciją?

Mane domina giluminis vidinis ryšys tarp tapatumų bei priešingybių. Kokie neatsiejami aspektai riša medžiotoją ir auką. Kokiu momentu jie tampa nebedalomi, tampa vieniu, vieniu tarpusavyje ir su aplinka. Kada šis aktas pasiekia holistinį tašką. Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikos indėnai po medžioklės atlikdavo dvasinio susitaikymo su aukos dvasia apeigas – šokiai ir būrimai. Laikui bėgant sakralinis bei filosofinis kario, medžiotojo ir aukos aspektas kito bei transformavosi. Neretai ši kaita priartėja prie grotesko ar absurdo,  o tam tikrais atvejais sintezuojasi ir kristalizuojasi į absoliutų vienį,

Eugen Herrigel knygoje “Dzenas ir lanko menas” rašo: “Kovos esmė ta, kad šaulys taikosi pats į save, bet sykiu – ir ne į save; kad galbūt pataiko pats į save, bet gi ir ne į save; taigi yra tas, kuris taikosi, ir kartu taikinys, tas, kuris pataiko, ir kartu tas, į kurį pataiko.” Herrigel tęsia: “Guodžiausi viltimi, kad netrukus šis techninis sprendimas taps man toks įprastas, kad nereikės jokios ypatingos atidos, vadinasi, išauš diena, kai aš – kaip tik dėl šio sprendimo – užsimiršęs ir stovėdamas maksimaliai įsitempęs galėsiu nesąmoningai paleisti šūvį; taigi ir šiuo atveju techniniai įgūdžiai bus sudvasinti.”

Kvescionavimai: Ant kokio laiptelio mes stojamės spręsdami ir teisdami visatos reiškinių dinamizmą visais jos aspektais? Kiek daug mes žinome apie mikrodalelių (atomai, elektronai, neuronai ir kt.) sąveikas?

Kinų veikalas “Permainų kanonas” (“Yijing”) daugiaprasmiškiausiai ir giliamintiškiausiai atspindi kinų pasaulėvaizdžio holistiškumą, pats tapdamas “miniatiūriniu viso pasaulio atspindžiu”. Besimainančių heksagramų ciklas, aprėpiantis visą tipiškų egzistencinių situacijų įvairovę, tartum teigia, kad pasaulis egzistuoja ne pagal pastovią kieno nors nustatytą tvarką, bet nuolat kinta pagal imanentiškus ir natūralius saviraidos dėsnius.”

 

Paroda veiks iki gruodžio 2 dienos