Simona Bagdonaitė Gubinienė 1987 06 18

Gyvenamasis miestas – Šiauliai.

Studijos:

2011m. Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. Specializacija – grafika. Dailės bakalauras.

2013m. Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. Specializacija – grafika. Dailės magistras.

Nuo 2015m Dailininkų Sąjungos  grafikos sekcijos narė.

Kurybą apibūdinanti medžiaga

Kūryboje dėmesį skiriu žmogaus egzistencijai, linksmiems ir liūdniems nutikimams, vaidybai, melui ar nuoširdumui. Idėjos iš aplinkoje pastebėtų ir išanalizuotų nutikimų, įvairių situacijų. Paskutinių pristatytų grafikos ciklų pavadinimai: „Aktorių klajonės“, „Gyvenimo karnavalas“, „Cirko užkulisiai“, „Pliažas“.

Iš tiesų visas gyvenimas suprantamas kaip etapas, kuriame kiekvienas žmogus vaidina savo vaidmenį, užsiima savo labai asmeniška, nuolat ir nepertraukiamai atliekama veikla. Grafikoje dažniausiai atskleidžiu savo požiūrį į šių dienų pasimetusią ir nusivylusią nepilnavertišką kasdienybę, lydimą beprasmybės ir tuštumos jausmo. Taip pat gilinuosi į moters vidines būsenas ir jausenas postmodernioje visuomenėje, paminiu opias problemas; tokias kaip – moralės praradimas, nepilnavertiškumo kompleksai, įvairios fobijos, sukeliančios nesaugumo ir atsiribojimo jausmus. Moters kūnas pristatomas kaip išgyventas ar dabar išgyvenamas patyrimas, kaip drobė, kurioje įrašytų visuomenės ženklai ir neigiamos įtakos. Moters formų, ryškių dėmių ir kitų detalių visuma darbuose virsta savita ženklų kalba, kuri gali būti suvokta kaip visuomenės išraiška : vertybių nykimą, susvetimėjimą, egocentriškumą. Tai santykis su kintančia erdve prie kurios prisitaiko veikėjai iliustruodami tam tikrą būseną: šventę, cirką, gyvenimo užkulisius, slapčiausius norus, baimes, pasileidimus, siekiant malonumo ar egoistinių paskatų lydimas.

Gilinantis į kūrybos esmę, aptinkama, kad jos prasmė kuriama įvairiomis metaforomis, simboliais ir kitais užkoduotais elementais. Tikrovė sąmoningai deformuojama, kuriama nauja meninė realybė. Kūrybinių darbų kompozicijos lyg „mikrokosmosas“ daugiaprasmis, sluoksniuotas pasaulis turintis savo išorinę ir vidinę formą. Egzistuoja socialiniai vaidmenys: turtuoliai, vargšai, kvailiai, juokdariai, valdantieji, gražuoliai ir atstumtieji. Žmones nešiojančius keletą kaukių vienu metu ir atliekančius keletą vaidmenų, menką išprusimą, nesavarankiškumą, paleistuvystę, įvairias psichologines ydas. Egzistencinius klausimus galime sutikti gyvenime ir iliuziniame susikurtame pasaulyje. Idėjas įgyvendinu dažniausia pamėgtomis klasikinėmis grafikos technikomis ir mišriomis  (autorinėmis ) technikomis.