2010-2018 metų Vilniaus keramikos meno bienalių laureatų paroda

Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio miesto skyriaus Galerijoje XX atidaroma Vilniaus keramikos meno bienalių laureatų paroda yra 2010-2018 metais įvykusių renginių auksinė kolekcija.

Plačiausią Lietuvoje kuriančių autorių ratą suburianti keramikos šventė kiekvieną kartą pristato ne tik profesionalių dailininkų, bet  ir Vilniaus dailės akademijos Keramikos katedros filialų Vilniuje ir Kaune baigiamųjų kursų studentų bakalaurų ir magistrų kūrybą.

Keramikos darbus kiekvienai bienalei atrenka žiuri. Vertinant kūrinius ypatingas dėmesys skiriamas profesonaliam siūlomos temos, idėjos atskleidimui, kūrybiškam technikų ir technologijų panaudojimui, novatoriškumui.

Visos ligšiolinės parodos buvo surengtos Lietuvos dailininkų sąjungos „Arkos“ galerijoje.

Trumpa apdovanojimų istorija

1 – oji Vilniaus keramikos meno bienalė (2010 metai) prof. Liudviko Strolio vardo premijos laureatu paskelbtas Egidijus Radvenskas, o dviejų lygiaverčių piniginių premijų laimėtojomis – Laimutė Matijošaitytė-Martinkienė ir Genovaitė Jacėnaitė.

2- osios Vilniaus keramikos meno bienalės (2012 metai) vertinimo komisijos sprendimu bienalės apdovanojimai skirti šiems dailininkams: pagrindinė prof. L. Strolio vardo piniginė premija  skirta dailininkei Laimutei Matijošaitytei-Martinkienei už kūrinį „Raistas”.

Bienalės piniginė premijos skirtos Danutei Jazgevičiūtei už kūrinį „Šviesos generatorius” ir Konstancijai Dzimidavičienei už kūrinį „Pusė žalio“

3- ioji Vilniaus keramikos meno bienalė (2014 metai) pagrindinė  prof. Liudviko Strolio vardo  premija: Danutė Jazgevičiūtė už kūrinį „Laivai-vaiduokliai“. Dvi lygiavertės piniginės premijos: Audrius Janušonis už kūrinį „Somnambulas arba kelionė aplink savo kambarį“, Milena Pirštelienė už kūrinį „Kelionė“.

4- osios Vilniaus keramikos meno bienalė. Bienalės kūrinių vertinimo komisija išskyrė tris keramikos meno kūrėjus. Pagrindinė profesoriaus Liudviko Strolio premija įteikta dailininkui, profesoriui Juozui Adomoniui už kūrinį „Mizarų girios vizija“. Dvi kitos lygiavertės premijos paskirtos: Milenai Pirštelienei už kūrinį „Tiltas“ ir Eglei Einikytei Narkevičienei, kuri pelnė premiją už kompoziciją „Fragile. Handle with care“.
5- osios Vilniaus keramikos meno bienalės (2018 metai) pagrindinė prof. Liudviko Strolio vardo premija buvo įteikta dailininkei Milenai Pirštelienei už kūrinį „Šeši kambariai“. Antrosios premijos laureatė – Eglė Steponavičė. Tokį įvertinimą pelnė autorės kūrinys „Porcelianinės vizijos“.

Dėkoju visų vertinimo komisijų nariams, bienalių dalyviams ir ypač laureatams už jų puikius darbus, praturtinančius Lietuvos šiuolaikinį  profesionalųjį keramikos meną.

Ačiū Galerijai XX, priėmusiai šią parodą.

 

Bienalių kuratorius dailininkas Gvidas Raudonius