Vydmantas Mačiulis

  • Gimė 1960 08 21 Joniškyje.
  • 1983 baigė Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1997 – Šiaulių universitetas ) Dailės fakultetą.
  • Nuo 1984 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje ( Latvijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Vokietijoje ). Surengė keletą personalinių parodų.
  • Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1995 metų.

Dirba dailės mokytoju Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje

Personalinės parodos:
1984 – Molėtų kultūros namai
1994 -LDS Panevėžio skyriaus “Galerija XX”
1994 -UAB “Aura” Panevėžys
1997 -Hildeshaimo Maltos ordino pagalbos tarnybos būstinė. Vokietija
1999 -Šv. Kazimiero knygynėlis. Panevėžys
2005 – G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerija „2-asis aukštas“
2010- LDS Panevėžio skyriaus galerija „Galerija XX“, Panevėžys
2020-10-03 Personalinė paroda „Akvarelė“ (LDS Galerija XX, Panevėžys)

Grupinės parodos/plenerai