Penktadienį, rugsėjo 30 dieną LDS Panevėžio skyriaus galerijoje GALERIJAXX atidaroma Agata Muze tapybos parodos „STROLL“

 

Pasivaikščiojimas…

Pasivaikščiojimas gamtoje visada yra kupinas naujų atradimų, turtingos įvairovės. Juose galime patirti daugybę pojūčių. Pasivaikščiojimas gali būti tvankus ir saulėtas, arba apsiniaukęs, lietingas, toks, kuriam gresia audros debesys. Tiek debesų, tiek medžių ritmai yra tarsi natūraliai susiformavę meno kūriniai. Menininkei labai svarbu būti gamtoje, kad gautų šiuos įspūdžius, pamatytų tapybai tinkamus motyvus, galėtų interpretuoti juos paveikslui reikalingoje kompozicijoje, galėtų atmesti nesvarbias detales ir išryškinti būtiniausius dalykus.

Agatai Muzei harmonija glūdi tarp žinomumo ir sąvokos. Ji gali tapyti jūrą taip, kad vandens gylis ir švytintis paviršius galėtų būti suvokiami tuo pačiu metu. Savo darbuose ji pateikia atviresnes ar labiau uždengtų užuominų apie kitus realybės sluoksnius, kurie egzistuoja ar dar žada būti.

Menininkė sugeba nutapyti judesį ramybėje – gyvoje materijoje, ir tai sukelia stebuklingą sąvoką, kurią sunku logiškai pakomentuoti. (Baiba Sprance)

Agata Muze gimė 1970 m. Rygoje. Mokėsi Jānis Rozentāls meno vidurinėje mokykloje. 1988–1996 m. studijavo Latvijos dailės akademijos Tapybos katedroje. 2000 m. įstojo į Latvijos dailininkų sąjungą.

Nuo 1994 m. Agata dirba prie knygų, katalogų, bukletų ir reklaminės medžiagos grafinio dizaino taip pat iliustracijų įvairiose leidyklose. Nuo 2008 m. ji dirba Latvijos universiteto švietimo, psichologijos ir meno fakulteto bakalauro studijų programos „Menas“ dėstytoja.

Agata Muze parodose dalyvauja nuo 1994 metų. Ji yra surengusi 16 personalinių parodų. Ji dalyvavo daugiau nei 60 grupinių parodų ir kūrybinių projektų Latvijoje ir užsienyje. Menininkė aktyviai dalyvauja pleneruose.

Agata Muze darbai yra privačiose nuosavybėse Latvijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Norvegijoje. Vienas iš Agato paveikslų – „Mauricio“ yra Rygos muziejuje „The House of Blackheads“, kitas – Rygos miesto tarybos užsakytas portretas „Martin Chemnitz“ yra įtrauktas į nepriklausomą ekspoziciją Rygos Šv. Petro bažnyčioje.

 

Paroda veiks iki spalio 28 dienos

 


Walking in nature is always full of constant new discoveries, rich diversity. You can
experience a wide range of sensations in them. It can be steamy and sunny, or shady, rainy
and threatened by storm clouds. The rhythms of both clouds and trees are like naturally
formed works of art.
For Agata, it is very important to be in nature in order to get these impressions, to see motifs
suitable for painting, to interpret them in the necessary composition for the painting,
discarding irrelevant details and highlighting necessities.
Agata Muze’s sense of harmony lies between the well-known and the notion. She can paint
the sea in a way that the depth of the water and the glowing surface can be perceived at the
same time. In her works, she gives more open or covered hints of other layers of reality that
exist, or yet promise to be.
The artist is able to paint motion in stillness – living matter, and this evokes a miraculous
notion, which is hard to comment on logically. (Baiba Sprance)
Agata Muze was born in Riga in 1970. She has studied in the Jānis Rozentāls Art High school.
From 1988 to 1996 she studies in the Department of Painting of the Art Academy of Latvia.
In 2000 she joined the Latvian Artists’ Union.
From 1994 Agata worked on the graphic design and illustrations of books, catalogues,
booklets and advertising materials in various publishing houses. From 2008 she has been
working as a lecturer in the bachelor study programme “Art” of the Faculty of Education,
Psychology and Art of the University of Latvia.
Agata Muze has participated in exhibitions since 1994. She has had 16 solo exhibitions. She
has participated in more than 60 group exhibitions and creative projects in Latvia and
abroad. The artist actively attends plenary sessions. The works of Agata Muze are located in
private properties in Latvia, France, Italy, Finland, Germany, Lithuania, Poland and Norway.
One of Agatas paintings – “Mauricio” is located in the House of the Blackheads, in Riga, the
other one – the Riga City Council ordered portrait “Martin Chemnitz” is included in the
independent exposition of Riga St. Peter’s Church