LDS Panevėžio skyriaus galerijoje „Galerija XX“ (Laisvės a. 7) nuo kovo 10- iki balandžio 6 dienos vyks Tado Gindrėno grafikos paroda „Santykis su aplinka“
Grafikos raižinių ciklas , skirtas atskleisti žmogaus savijautai mieste-santykiui su architektūra, sąlyčiui su medžiais, su augmenija, su saulètekiais ir saulèlydžiais, net su smogu, retsykiais apgaubiančiu miestą tiršta migla…Miestas nepaliaujamai plečiasi – statomi nauji gyvenamieji būstai, konstruojamos viešosios erdvès, o gamta palaipsniui Išstumiama. Ar jos pasigendame? Kaip toji pirmapradès aplinkos (gamtos) prarastis pasireiskia žmonių
kasdienybèje?…
Tačiau šis ciklas ne tiek ekologinis, kiek antropologinis. Analizuoti įvairias būsenas, prisimindamas, kad
mes irgi esame gamtos dalis. Dabar, kai vaikštome su kaukėmis, miestas irgi lyg užsidėjęs kaukę – atrodo
atšiaurus, svetimas, bet jį ir mus sušildo natūralus gamtos dvelksmas. Darbuose atskleidžiu plastinėmis
priemonėmis, įsižiūrėdamas į šviesą ir šešėlius, įsiklausydamas, kaip baugiai tyli gamta nepaliaujamame
miesto triukšme. Mano tikslas – perteikti miesto užspaustos gamtos įvaizdžius, atsispindinčius miestiečių
akyse, jų veiduose.
Tadas Gindrėnas
Tadas Gindrėnas meno pasaulyje pastebėtas gan anksti, jam dar studijuojant Vilniaus dailės akademijoje. Jau pirmieji jo kūriniai išsiskyrė Lietuvos grafikai nebūdingu dideliu masteliu, primiršta linoraižinio technika ir šiuolaikiškomis temomis.

Trumpa Tado biografija :

  • Grafikas.
  • Gimė 1979 m. Panevėžyje.
  • 2008 m. baigė grafikos studijas Vilniaus dailės akademijoje.
  • Dirba ir gyvena Vilniuje.
  • Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje.